Smart Brno

Brno

Smart Brno

Sousloví smart cities neboli chytrá města je novým fenoménem a do jisté míry i pozlátkem s možností čerpání financí z Evropské unie. Jedná se o nalezení chytrých řešení pro zlepšení kvality života ve městě, pro jeho efektivnější řízení, zachování přírodních zdrojů či energetické udržitelnosti.

Brno je s hledáním chytrých řešení teprve na začátku. Inspiraci by mohlo čerpat například ve Vídni či Pobaltí. Do procesu je smysluplné zapojit veřejnost, spolupracovat s podnikateli i se zahraničními městy.

Jako předseda Komise smart city Rady města Brna bych byl rád, aby komise byla spíše pracovní skupinou s myšlenkovým potenciálem, spolupracující s odborníky. Prvním krokem by měla být příprava stručné strategie na nejbližší období, následoval by podrobnější koncepční dokument, který by obsahoval harmonogram, konkrétní cíle i odpovědnosti. Před schválením by měla proběhnout dostatečná diskuse.

Jaroslav Kacer
člen Zastupitelstva města Brna, předseda Komise smart city Rady města Brna

Pokud se chcete zapojit do diskuze, přihlašte se pomocí e-mailu a hesla svého účtu v MY.TOP 09, nebo se zaregistrujte.

Přihlášení

Přihlašovací údaje jsou společné s portálem MY.TOP 09. Pokud na tomto portále nemáte uživatelský účet, můžete se zaregistrovat zde. Pokud neznáte heslo, můžete si ho nechat obnovit zde.

Registrace

Odesláním formuláře prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
0 příspěvků

Hledáme 1 milión lidí, jako jste vy. Lidí, kteří nepotřebují, aby je stát nebo nějaký novodobý spasitel vodili za ruku, umetali jim cestu a zajistili jim pravidelnou misku krmiva jen za to, že nebudou přemýšlet a nebudou se starat o nic kromě piva a teplé večeře.

Podívejte se na otázky, které řeší váš kraj, a na odpovědi, které vám nabízí kandidáti TOP 09. Vyjádřete svůj postoj k tématům, která vás zaujala, nebo nám napište, čím by se TOP 09 ve vašem kraji měla v příštích 4 letech zabývat.

TOP 09
Doporučit e-mailem