Hradec Králové

Salonem republiky i v 21. století? Ano, díky novému územnímu plánu

Význam nového územního plánu spočívá ve vymezení nových rozvojových ploch, řešení dopravní infrastruktury i návaznosti městských funkcí. Plánovány však nejsou jen plochy pro výstavbu, ale také pro odpočinek.

Příprava nového územního plánu byla zahájena již v roce 2009 a jeho dokončení se předpokládá v příštím roce. Po celou dobu jsme prosazovali a nadále budeme prosazovat odpovědný přístup a veřejné projednávání tohoto mimořádně důležitého dokumentu. Naším cílem je přijmout takový plán, který odpovídá požadavkům a potřebám obyvatel Hradce Králové. Proto jsme aktivně podporovali vymezení ploch pro nová náměstí a městské parky, stavby občanské vybavenosti ve stávajících sídlištích či ochranu zeleně tam, kde v současnosti nemá status parku (například niva Labe a Orlice). Díky těmto opatřením kvalita života v našem městě dále poroste.

Největších změn by se měly dočkat městské části Kukleny a Svobodné Dvory, jejichž rozvoj je v současnosti limitován špatným napojením na centrum města a přítomností méně využívaných areálů. Rozvoj města je plánován i v ostatních směrech. Na severu, mezi Věkošemi a letištěm, vzniká prostor pro zcela novou obytnou čtvrť. Počítáno je i s potencionální modernizací letiště a s tím spojenou nutností vyřešit jeho dopravní obslužnost. Na jihu je zase plánována dostavba komerční zóny Rašínova a rozšíření obytného území podél Třebešské radiály.

Pokud se chcete zapojit do diskuze, přihlašte se pomocí e-mailu a hesla svého účtu v MY.TOP 09, nebo se zaregistrujte.

Přihlášení

Přihlašovací údaje jsou společné s portálem MY.TOP 09. Pokud na tomto portále nemáte uživatelský účet, můžete se zaregistrovat zde. Pokud neznáte heslo, můžete si ho nechat obnovit zde.

Registrace

Odesláním formuláře prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
0 příspěvků

Hledáme 1 milión lidí, jako jste vy. Lidí, kteří nepotřebují, aby je stát nebo nějaký novodobý spasitel vodili za ruku, umetali jim cestu a zajistili jim pravidelnou misku krmiva jen za to, že nebudou přemýšlet a nebudou se starat o nic kromě piva a teplé večeře.

Podívejte se na otázky, které řeší váš kraj, a na odpovědi, které vám nabízí kandidáti TOP 09. Vyjádřete svůj postoj k tématům, která vás zaujala, nebo nám napište, čím by se TOP 09 ve vašem kraji měla v příštích 4 letech zabývat.

TOP 09
Doporučit e-mailem