Jaký budou mít Pardubice nový územní plán?

Pardubice

Jaký budou mít Pardubice nový územní plán?

V poslední době se v zastupitelstvu a v politických kruzích vášnivě diskutuje o připravovaném územním plánu, jeho koncepci a důsledcích pro město Pardubice. Občané si postupně také začínají uvědomovat důležitost tohoto strategického dokumentu, který ovlivní rozvoj našeho města minimálně na příštích deset let.

Současný návrh územního plánu však bohužel s rozvojem města moc nepočítá a jeho koncepce je spíše konzervativní než rozvojová. Je s podivem, že nový územní plán má méně rozvojových ploch, než ten starý. Odbor hlavního architekta se neustále odvolává na platnou legislativu, demografické a další studie. A jak to tedy opravdu s uzemním plánováním je? Potřebujeme vůbec nějaký územní plán? Dovolte mi tedy krátkou exkurzi do historie.

Přestože v období první republiky vzniklo spousta výjimečných staveb a urbanistických celků, které jsou vysoce ceněny a jejichž hodnota je nesporná, neměla tato nic společného s územním plánováním. První zákon o územním plánování byl totiž vydán formou vládního nařízení až v roce 1940, kdy byla protektorátní vládou zřízena plánovací komise pro Prahu a okolí. Definitivní konec svobodnému rozvoji však přišel v roce 1949 vydáním zákona o územním plánování a výstavbě obcí. V kontextu té doby to bylo pochopitelné. Nebylo přeci možné, aby si na svém pozemku stavěl každý co chtěl a obecně se prosazovala teorie, že o zdroje (a to jsou i pozemky) je třeba se dělit.

Mám pocit, že tyto myšlenky bohužel zůstaly i v současné zákonné úpravě (a nejen tam), kde je developera pohlíženo jako na podezřelou existenci s nekalými úmysly, kterou je potřeba podrobit náležité kontrole a dohledu. Místo toho, abychom vytvářeli podmínky pro rozvoj a rovnou soutěž, tvoříme umělé bariéry, které nás znevýhodňují a zavdávají prostor pro korupci a klientelizmus.

Jsem si plně vědom, že na komunální úrovni nemáme možnost ovlivnit zákonné normy této republiky, ale je naší povinností se v rámci platné legislativy snažit o maximální možný rozvoj tohoto města a to zejména tím, že budeme aktivně vstupovat do procesu územního plánovaní a koukat úředníkům pod prsty. Proto vítám svolání mimořádného zastupitelstva k tomuto tématu, kde jsem se pokusil tyto myšlenky tlumočit a prosaditi posunutí schválení pořízení nového územního plánu tak, aby o něm rozhodovalo nové zastupitelstvo a to pořádné diskuzi, kde budou vzaty v potaz všechny argumenty a zejména zdravý rozum.

Jan Němec
Lídr TOP 09 Pardubice

Pokud se chcete zapojit do diskuze, přihlašte se pomocí e-mailu a hesla svého účtu v MY.TOP 09, nebo se zaregistrujte.

Přihlášení

Přihlašovací údaje jsou společné s portálem MY.TOP 09. Pokud na tomto portále nemáte uživatelský účet, můžete se zaregistrovat zde. Pokud neznáte heslo, můžete si ho nechat obnovit zde.

Registrace

Odesláním formuláře prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
0 příspěvků

Hledáme 1 milión lidí, jako jste vy. Lidí, kteří nepotřebují, aby je stát nebo nějaký novodobý spasitel vodili za ruku, umetali jim cestu a zajistili jim pravidelnou misku krmiva jen za to, že nebudou přemýšlet a nebudou se starat o nic kromě piva a teplé večeře.

Podívejte se na otázky, které řeší váš kraj, a na odpovědi, které vám nabízí kandidáti TOP 09. Vyjádřete svůj postoj k tématům, která vás zaujala, nebo nám napište, čím by se TOP 09 ve vašem kraji měla v příštích 4 letech zabývat.

TOP 09
Doporučit e-mailem