Smysluplné investice místo nahodilých investic

Plzeňský kraj

Smysluplné investice místo nahodilých investic

Plzeň a okolní venkovské oblasti potřebují smysluplné krajské investice, které jsou skutečně potřebné pro rozvoj kraje. Plzeňský kraj si zaslouží větší prestiž a atraktivnost z hlediska cestovního ruchu a mezinárodní spolupráce. Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje musí časově i obsahově odrážet hlavní trendy rozvoje na evropské i celostátní úrovni, přitom s respektem ke specifickým potřebám našeho kraje.

Zaměříme se na včasnou a koncepční přípravu všech investičních akcí, aby většina dostupných (evropských) prostředků neskončila nakonec v jiných krajích nebo v nepotřebných projektech. Prohloubíme přeshraniční spolupráci obcí se sousedními Bavorskými obcemi. Odmítáme orientaci kraje na Čínu či jiné komunistické státy.

Chceme zatraktivnit život na venkově, zabránit vysídlování venkova, rozvíjet cestovní ruch a potřebnou infrastrukturu. Podpoříme revitalizaci nevyužívaných a opuštěných vojenských, průmyslových a zemědělských objektů – brownfields. Budeme prosazovat přehledné zveřejňování všech příjemců dotací (z fondů EU i krajských prostředků).

Pokud se chcete zapojit do diskuze, přihlašte se pomocí e-mailu a hesla svého účtu v MY.TOP 09, nebo se zaregistrujte.

Přihlášení

Přihlašovací údaje jsou společné s portálem MY.TOP 09. Pokud na tomto portále nemáte uživatelský účet, můžete se zaregistrovat zde. Pokud neznáte heslo, můžete si ho nechat obnovit zde.

Registrace

Odesláním formuláře prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
0 příspěvků

Hledáme 1 milión lidí, jako jste vy. Lidí, kteří nepotřebují, aby je stát nebo nějaký novodobý spasitel vodili za ruku, umetali jim cestu a zajistili jim pravidelnou misku krmiva jen za to, že nebudou přemýšlet a nebudou se starat o nic kromě piva a teplé večeře.

Podívejte se na otázky, které řeší váš kraj, a na odpovědi, které vám nabízí kandidáti TOP 09. Vyjádřete svůj postoj k tématům, která vás zaujala, nebo nám napište, čím by se TOP 09 ve vašem kraji měla v příštích 4 letech zabývat.

TOP 09
Doporučit e-mailem